PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA "SWR"ir gandarīts par jūsu apmeklējumu mūsu mājas lapā un jūsu interesi par mūsu uzņēmumu un mūsu produktiem. Mēs ļoti nopietni uztveram jūsu privātos datus un vēlamies, lai jūs jūtaties droši, apmeklējot mūsu vietni internetā. Jūsu personīgo datu drošība, piemēram, vārds, adrese, tālruņa numurs vai e-pasts, ir svarīga informācija, ko mēs ņemam vērā mūsu biznesa procesos. Mēs darbojamies saskaņā ar datu aizsardzības un datu drošības likumiem. Zemāk jūs uzzināsiet, kādu informāciju mēs iegūstam un kā mēs to apstrādājam. SIA "SWR" tīmekļa vietnēs var būt saites uz citu pakalpojumu sniedzēju vietnēm, uz kurām šī privātuma politika neattiecas.
Šī konfidencialitātes politika ir paredzēta visām personām, ar kurām mēs mijiedarbojamies, ieskaitot klientus, mūsu vietņu apmeklētājus, mūsu lietotņu / lietojumprogrammu lietotājus, citus mūsu produktu vai pakalpojumu lietotājus un mūsu vietņu apmeklētājus.

1. Personiskie dati

Personas datu vākšana un apstrāde notiek saskaņā ar tiesību aktiem. Atbilstību datu aizsardzības noteikumiem kontrolē sekojošā kārtībā, pie tam ikviens var vērsties un sazināties:

Uzraugošā iestāde:
Datu valsts inspekcija
Blaumaņa iela 11/13-15
LV-1011, Rīga

Atbildīgā uzņēmuma nosaukums un adrese
SIA “SWR”
40003806977
Irlavas\n26a-32 Riga 1046 Latvia


2. Datu apstrādes mērķi un juridiskais pamats

Bez jūsu piekrišanas mēs neiegūstam nekādus personas datus, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes. Un tikai jūs izlemjat, vai vēlaties izpaust šos datus, piemēram, reģistrācijas, pasūtījuma vai aptaujas kontekstā.
Ciktāl SIA “SWR" apstrādā personas datus, tas jo īpaši attiecas uz jūsu vārdu, kā arī uz jūsu oficiālo kontaktinformāciju, piemēram, uzņēmumu, funkciju, tālruņa numuru vai e-pasta adresi.
Ja jūs sniedzat mums piekrišanu iegūt jūsu datus, jūs varat atsaukt šo piekrišanu, jūsu datu izmantošanu jebkurā laikā. Datu apstrādes atļauja paliek spēkā līdz atcelšanas brīdim.
Kopumā mēs izmantojam jūsu personisko informāciju saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta 1. punktu, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu, apstrādātu jūsu pasūtījumu vai sniegtu jums piekļuvi konkrētai informācijai vai piedāvājumiem.

Lai uzturētu attiecības ar klientiem, mums joprojām var būt nepieciešams uzglabāt, apstrādāt un saglabāt jūsu personas datus. Piemēram, lai SIA "SWR"grupas uzņēmumi labāk varētu atbildēt uz jūsu vēlmēm vai uzlabot mūsu produktus un pakalpojumus.

Jūs jebkurā brīdī varat iebilst pret šo lietošanu tādu iemeslu dēļ, kas rodas no jūsu konkrētās situācijas Turklāt mēs (vai trešā puse mūsu vārdā) izmanto šo informāciju kā daļu no esošajām biznesa attiecībām vai kā daļu no mūsu piekrišanas informēt jūs par SIA "SWR"piedāvājumiem, kas ir noderīgi jūsu uzņēmumam, vai veikt tiešsaistes apsekojumus, kas labāk atbilst jūsu vajadzībām.

Protams, jūs varat jebkurā brīdī iebilst pret savu datu izmantošanu mārketinga vai reklāmas nolūkos.
Protams, mēs cienām to, ja nevēlaties sniegt mums savus personas datus, lai atbalstītu mūsu klientu attiecības, it īpaši tiešā mārketinga vai tirgus izpētes jomā. Protams, mēs nepārdodam vai citādi nenododam jūsu personas datus trešajām pusēm.

Datu apstrādi turpina izmantot līgumattiecību pamatošanai, ieviešanai un izbeigšanai (DS-GVO 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Iespējams, mums būs jāiesniedz dati par piedāvājuma sagatavošanu un līguma izpildi trešai pusei. Ciktāl datu vākšana notiek tieši sagatavošanas vai līguma izpildes apstrādei, SIA "SWR"informēs jūs, kuri dati ir absolūti nepieciešami.
Papildus jūsu datu apkopošanai, izmantojot mūsu saziņas veidlapas mūsu mājas lapā, mēs apkopojam datus mērķiem, kas sniegti tieši no jums vai izmantojot publiski pieejamus avotus.

3. Datu uzglabāšanas laiks

Mēs glabājam jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams mērķiem, kuriem tas tika savākts, vai tik ilgi, kamēr uzglabāšana ir noteikta saskaņā ar likumu vai saskaņā ar oficiāliem noteikumiem. Mēs dzēsīsim vai bloķēsim jūsu datus, tiklīdz tie vairs nebūs nepieciešami.

Turklāt mēs nekavējoties dzēsīsim vai bloķēsim jūsu datus pēc jūsu piekrišanas atsaukšanas, kā arī gadījumā, ja ir pamatoti iebildumi pret to apstrādi.

4. Iespējamā datu pārraide uz trešajām valstīm

Šajā konfidencialitātes politikā norādītajos nolūkos mēs varam koplietot jūsu personisko informāciju ar citiem SIA "SWR"uzņēmumiem. Citi uzņēmumi var izmantot jūsu personisko informāciju savās interesēs tādiem pašiem mērķiem kā mēs. Jo īpaši viņi var apstrādāt jūsu personas datus norādītajos nolūkos viņu pašu interesēs. SIA "SWR"grupas ietvaros darbiniekiem ir piekļuve jūsu personīgajiem datiem, ciktāl tas ir nepieciešams viņu pienākumu veikšanai.

Datu pārraide uz filiālēm ārpus EEZ ir vai nu balstīta uz Komisijas lēmumu par atbilstību (VDAR 45. panta 3. punkts), vai standarta datu aizsardzības klauzulām (VDAR 46. panta 2. punkta c) apakšpunkts, kas attiecīgajai personai sniedz atbilstošas garantijas. Standarta datu aizsardzības klauzulu teksts ir publicēts vietnē https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_lv

Mēs arī varam atklāt jūsu personīgo informāciju trešajām personām ārpus SIA "SWR"firmām, lai iegūtu tehniskos vai organizatoriskos pakalpojumus, kas mums varētu būt vajadzīgi, lai veiktu iepriekšminētos mērķus vai mūsu citus darījumus. Mūsu pakalpojumu sniedzējiem, saskaņā ar līgumu, ir pienākums apstrādāt personas datus tikai mūsu vārdā un saskaņā ar mūsu norādījumiem. Mēs arī uzliekam pienākumu mūsu pakalpojumu sniedzējiem ievērot tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību. Ja pakalpojumu sniedzēji atrodas valstīs, kurās piemērojamie tiesību akti nenodrošina tādu personas datu aizsardzību, kas ir salīdzināmi ar Latvijas tiesību aktiem, mēs līgumiski nodrošināsim, ka attiecīgie pakalpojumu sniedzēji ievēro likumā noteikto datu aizsardzības līmeni. (Standarta datu aizsardzības klauzulas vai ES un ASV konfidencialitātes aizsardzības sistēma). Papildu informāciju var saņemt mūsu datu aizsardzības atbildīgajiem speciālistiem.

5. SnapEngage tērzēšanas rīku izmantošana

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantots SnapEngage, tērzēšanas pakalpojums, ko sniedz SnapEngage, LLC. SnapEngage izmanto sīkfailus, teksta failus, kas tiek saglabāti jūsu datorā un ļauj analizēt jūsu vietnes izmantošanu. Šī radītā informācija tiek nosūtīta tikai SnapEngage serverim ES un tiek glabāta, lai novērtētu jūsu tērzēšanas izmantošanu un sniegtu mums ziņojumus. Vajadzības gadījumā SnapEngage nodos šo informāciju trešajām personām, kā to paredz likums, vai ciktāl trešās puses apstrādā šos datus SnapEngage vārdā. SnapEngage nekad nesaista jūsu saīsinātu IP adresi ar citiem SnapEngage datiem. Sīkāku informāciju skatiet SnapEngage paziņojumā par konfidencialitāti, kas atrodams šeit: http://snapengage.com/privacy-policy/ 

SnapEngage šos datus mums nosūta pēc pieprasījuma, šie dati tiks izmantoti tikai iekšēji, un vajadzības gadījumā arī saziņai no mūsu puses.

6. Google Analytics tīmekļa analīzes rīki

Šajā vietnē tiek izmantots Google Inc, ko piedāvā Google Analytics interneta analītikas pakalpojums. Google Analytics izmanto datorā saglabātos tā sauktos "sīkfailus", teksta failus, kas ļauj analizēt vietnes izmantošanu. Sīkdatnes informācija par šīs vietnes izmantošanu parasti tiek nosūtīta uz Google serveri ASV un tur tiek glabāta. Gadījumā, ja aktivizēta IP anonimizācija šajā mājas lapā, Eiropas Savienības vai citām personām, kuras ir Nolīguma par Eiropas Ekonomikas zonu ietvaros dalībvalstīm jūsu IP adrese tiks saīsināta. Tikai izņēmuma gadījumos pilno IP adresi var nosūtīt uz Google serveri ASV un saīsināt to tur. Šīs vietnes operatora vārdā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu jūsu vietnes izmantošanu, apkopotu pārskatus par vietnes darbību un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes darbību un interneta izmantošanu vietnes operatoram. IP adrese, ko Google Analytics nodrošina kā daļu no Google Analytics, netiks apvienota ar citiem Google datiem. Varat novērst sīkdatņu saglabāšanu, izmantojot atbilstošu pārlūkprogrammas programmatūras iestatījumu. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jūs to pielietosiet, iespējams, ka jūs nevarēsiet pilnībā izmantot visas šīs vietnes iespējas. Jūs varat novērst apkopot datus un ģenerēt sīkdatnes, kas saistīts ar tīmekļa vietnes lietošanu (ieskaitot jūsu IP adreses saglabāšanu), izmantojot saiti https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  Lejupielādēt un instalēt pieejamo pārlūkprogrammas spraudni.

Jūs varat novērst Google Analytics datu vākšanu, noklikšķinot uz šīs saites. Tiks uzstādīts atteikšanās sīkfails, kas novērsīs jūsu datu turpmāku apkopošanu, kad apmeklējat šo vietni: atspējojiet Google Analytics

Plašāku informāciju par pakalpojumu sniegšanas un konfidencialitātes noteikumiem skatiet vietnē https://www.google.com/analytics/terms/gb.html vai https://www.google.com/intl/en/policies/. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu vietnē Google Analytics ir paplašināts ar kodu "gat._anonymizeIp ();", lai nodrošinātu anonīmu IP adrešu kolekciju (tā saucamo IP masku).

7. Izmantojot etracker tīmekļa analīzes pakalpojumu

Šajā tīmekļa vietnē etracker GmbH tehnoloģijas tiek izmantotas, lai apkopotu un uzglabātu datus, kas paredzēti mārketinga un optimizācijas vajadzībām. No šiem datiem, lietojuma profilus var izveidot ar pseidonīmu. Šim nolūkam var izmantot sīkdatnes, kas ļauj atpazīt interneta pārlūku. Dati, kas savākti ar etracker tehnoloģijām, netiks izmantoti, lai personīgi identificētu apmeklētāju šajā tīmekļa vietnē, un tie netiks apvienoti ar personas datiem par pseidonīma nesēju bez konkrētas attiecīgās personas piekrišanas. Datu vākšana un glabāšana jebkurā brīdī var būt atteikta ar nākotnes efektu: atspējot etracker

8. Facebook spraudņa izmantošana

Mūsu vietnē mēs izmantojam "Facebook" apmeklētāju darbības pikseļus. Tie sekos lietotāju rīcībai pēc tam, kad tie tiks novirzīti uz pakalpojumu sniedzēja vietni, noklikšķinot uz reklāmas Facebook. Šis process ir paredzēts, lai novērtētu Facebook reklāmas efektivitāti statistikas un tirgus izpētes nolūkos un tas var palīdzēt optimizēt turpmākos reklāmas centienus. Savāktie dati mums ir anonīmi, tāpēc neiesniedziet mums nekādus secinājumus par lietotāju identitāti. Tomēr datus uzglabā un apstrādā ar Facebook, tāpēc ir iespējams izveidot savienojumu ar attiecīgo lietotāja profilu, un Facebook var izmantot datus saviem reklāmas nolūkiem saskaņā ar Facebook datu lietošanas direktīvu: https://www.facebook.com/about/privacy/

Dati var ļaut Facebook un tā filiālēm rādīt reklāmas Facebook un ārpus tā. Šai nolūkā jūsu datorā var tikt uzglabāti sīkfaili.

9. Youtube spraudņa izmantošana

Mēs izmantojam integrācijai video mūsu mājas lapā cita starpā spraudņus no YouTube LLC (pārstāvji Google Inc.). Lietojot mūsu mājas lapu, tie savieno ar YouTube serveriem un tādējādi izveido spraudni. Tādā veidā tiek nosūtīta informācija uz YouTube serveri, kādu mājas lapu apmeklējāt. Ja esat YouTube dalībnieks, programma YouTube šo informāciju ievieto jūsu personīgajā kontā. Lietojot spraudni, startējot video, šī informācija arī tiks nodota jūsu kontam. Jūs varat novērst šo darbību, pirms izmantojat mūsu mājas lapu izejot no sava YouTube konta un citiem YouTube LLC un Google Inc. uzņēmumu kontiem un dzēst attiecīgo uzņēmumu sīkfailus. Lai iegūtu vairāk informācijas par datu apstrādi un privātuma politiku, no YouTube (Google): https://www.google.lv/intl/lv/policies/privacy/

10. Microsoft spraudņa izmantošana

Mūsu vietne izmanto Microsoft Corporation konversijas izsekošanas rīku. Ievērojiet, gadījumā, ja uz mūsu majas lapu nonāciet caur Microsoft Bing-rezultātu, Microsoft Bing Ads ievietos sīkdatni jūsu datorā. Microsoft Bing un mēs tādejādi varam izsekot, ka kāds ir klikšķinajis uz sludinājumu un nonācis mūsu mājas lapā un rezultātā nonācis konkrētā mērķa lapā (Conversion lapa). Mēs uzzinām tikai kopējo šādā veidā caur Bing sludinājumu uz mūsu lapu nonākušo lietotāju skaitu. Nekāda personiskas dabas informācija vai identitāte netiek reģistrēta. Ja nevēlaties piedalīties izsekošanas procesā, variet katrā laikā atteikties no minēto sīkdatņu ievietošanas jūsu datorā, izmantojiet pārlūkprogrammas iestatījumus, kas deaktivē sīkdatņu ielādi. Vairāk informācijas par datu drošību un pielietotajām sīkdatnēm pie Microsoft Bing skatiet pie Microsoft: https://privacy.microsoft.com/lv-lv/privacystatement 

Automātiski ievākta informācija, kas nav saistīta ar personīgu informāciju

Ja jūs piekļūstiet mūsu tīmekļa vietnei, mēs varam automātiski (tas ir, ne ar reģistrēšanās starpniecību) ievākt informāciju, kas nav saistīta ar konkrētu personu (piemēram, interneta pārlūkprogrammu un operētājsistēmu. Domēna nosaukums, tīmekļa vietne, no kuras jūs nācāt, apmeklējumu skaits, vidējais uzturēšanās ilgums, apskatītas lapas). SIA "SWR"izmanto šo informāciju, lai noteiktu mūsu mājas lapas pievilcību un uzlabotu tās saturu. Kad jūs apmeklējat kādu no mūsu mājas lapām, tas var būt, ka mēs saglabājam informāciju formā sīkdatņu veidā jūsu datorā, kas automātiski atpazīst jūs nākamajā vizītē. Sīkdatnes ļauj, piemēram, pielāgot tīmekļa vietni ar jūsu interesēm vai saglabāt paroli, lai jums tā nav jāievada atkārtoti katru reizi. Ja jūs vēlaties atteikties izmantot sīkdatnes kopumā, jūs varat iestatīt savu interneta pārlūku, lai tas dzēš sīkdatnes no datora cietā diska, bloķē visas sīkdatnes vai saņemt brīdinājumu pirms sīkdatnes tiek saglabātas.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kas parasti tiek izveidoti datorā no tīmekļa lapas. Sīkdatnes kalpo dažādiem mērķiem. Tomēr tie nekad nav riskanti, jo viņiem trūkst "aktīvu" spēju. Tātad jūs nevarat palaist ļaunprātīgas lietojumprogrammas. Tie satur gandrīz tikai informāciju, kas nepieciešama ērtai interneta lietošanai.

Klasiskie sīkdatņu piemēri: pieteikšanās dati, iepirkumu groza saglabāšana, lietotāju analīze, veidlapu lauki. Informācija, ko var saglabāt sīkdatnēs: dzīves ilgums, servera nosaukums, unikālais ID, satura dati.
Sīkdatņu lietošana

  • Sesiju sīkdatnes.
  • Sesijas sīkdatnes ir tehniski sīkdatnes, kas ir nepieciešamas mūsu mājas lapas pareizai darbībai.
  • Izsekošanas sīkdatnes.Par izsekošanas sīkdatnēm - protams, anonīmā formā - tiek vērtēta lietotāja uzvedība, apmeklējot mūsu vietni.
  • Tādējādi SIA "SWR"un attiecīgā gadījumā atbildīgā iestāde saņem vērtīgu informāciju par vietnes izmantošanas veidu, kas ļaus SIA "SWR"un, ja vajadzīgs, atbildīgajai iestādei to labāk saskaņot ar apmeklētāju interesēm.
  • Komerciālās sīkdatnes.
  • Papildus savām sīkdatnēm, mēs izmantojam trešo pušu sīkdatnes, lai rādītu personalizētu reklāmu mūsu un citās vietnēs. Šo procesu sauc par "mērķauditorijas atlasi". Tā ir balstīta uz jūsu darbību mūsu mājas lapā.

Datu drošība

Mums ir tehniskās un organizatoriskās drošības procedūras, lai aizsargātu jūsu personiskās informācijas drošību un aizsargātu jūsu personas datus pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un / vai nejaušu nozaudēšanu, grozīšanu, izpaušanu vai piekļuvi.

Jūsu tiesības

Jums pašiem ir iespēja pārbaudīt, vai SIA "SWR"ievēro datu aizsardzības noteikumus. Jums ir šādas tiesības:

  • tiesības uz informāciju,
  • tiesības uz izziņu un iebildumiem,
  • tiesības labot, dzēst un ierobežot,
  • tiesības uz datu pārnesamību.

Ja jums ir kādi jautājumi par šīm tiesībām attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi, varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, kurš ir pieejams arī informācijas pieprasījumu, ieteikumu vai sūdzību gadījumā. Pēc pieprasījuma SIA "SWR"rakstiski informēs jūs, cik ātri vien iespējams, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, vai un kādi personas dati par jums tiek glabāti pie mums. Ja, neraugoties uz mūsu centieniem nodrošināt, ka informācija ir precīza un atjaunināta, ir saglabāta nepareiza informācija, mēs to labosim pēc jūsu pieprasījuma.